Wspólnie posadzony las rośnie dobrze

W dniach 16-21 kwietnia mieszkańcy aglomeracji śląskiej wspólnie z władzami miasta Katowice, Harcerzami i Katowickimi Leśnikami sadzili las w oddziale 5d Leśnictwa Muchowiec w „Katowickim Parku Leśnym”. Zostało posadzone około 16 000 nowych młodych drzewek różnych gatunków.

W dniach 16-21 kwietnia mieszkańcy aglomeracji śląskiej  wspólnie z władzami miasta Katowice, Harcerzami i Katowickimi Leśnikami sadzili las w oddziale 5d Leśnictwa Muchowiec w „Katowickim Parku Leśnym”. Zostało posadzone około 16 000 nowych młodych drzewek różnych gatunków m in. Dąb szypułkowy, Lipa drobnolistna, Świerk pospolity, Klon jawor. Las ten został posadzony w ramach wymiany pokoleniowej drzewostanu zachowując ciągłość i trwałość istnienia oraz dostarczając społeczeństwu surowca drzewnego.

Młode drzewka rosną pod fachowym okiem Pani Beaty Pasternak Leśniczego Leśnictwa Muchowiec, w biskiej odległości od ścieżek uczęszczanych przez spacerowiczów. Część z posadzonych drzewek została ogrodzona wysoką siatką, jest to czynność pozwalająca drzewkom w młodym wieku bezpiecznie wyrosnąć spod pyska zwierzyny, która na tym terenie jest liczna. Za parę lat, po osiągnięciu odpowiedniej wysokości drzew powierzchnie te zostaną rozgrodzone. Pamiętać trzeba, że na powierzchnie
z nowo posadzonymi drzewkami jest całkowity ZAKAZ WSTĘPU. Podyktowane jest to delikatnością młodych drzewek, które wymagają szczególnej troski ze strony leśnika. W najbliższym czasie na powierzchni zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne w postaci koszenia chwastów co zmniejszy rywalizację ze strony innych roślin o światło i pozwoli im szybciej wyrosnąć. Jesienią na młodych świerkach będzie można zobaczyć pomalowane jasną farbą wierzchołki drzewek. Jest to inny sposób ochrony, niż grodzenie siatką, przed zgryzaniem przez jeleniowate. Farba ta nie jest smaczna dla zwierząt.

Będziemy wszystkich zainteresowanych informować o wykonywanych pracach przez leśników w posadzonym wspólnie lesie.

Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów