Odnawianie lasu

Mieszkańcy katowickiego osiedla z zaciekawieniem, ale i pewnym niepokojem, pytają:

 

Odnawianie lasu przy Osiedlu Witosa

   Mieszkańcy katowickiego Osiedla im. Wincentego Witosa z zaciekawieniem, ale i pewnym niepokojem, pytają, widząc wycinanie drzew: co dzieje się lesie? Lesie, w prawie sąsiadującym z blokami mieszkalnymi tak chętnie odwiedzanym przez spacerowiczów, miłośników biegania czy posiadaczy psów.

 O wyjaśnienie wątpliwości poprosiliśmy Leśniczego Leśnictwa Panewnik Czesława Grenia:

- W oddziale 1f, o powierzchni 3,69 ha, Leśnictwa Panewnik prowadzone są prace gospodarcze związane z odnawianiem lasu, poprzez zakładanie uprawy leśnej - po uprzednim usunięciu drzew starego pokolenia. Wycinane są głównie brzozy brodawkowate, które ze względu na swój wiek (88 lat) zaczynają już same obumierać. W naturalnych warunkach przeciętny czas życia brzóz wynosi ok. 100 -120 lat. Trzeba jednak pamiętać, że mieszkamy w rejonie,
w którym zanieczyszczenie powietrza spowodowane działalnością człowieka utrzymujące się przez dziesiątki lat było tak wysokie, i nadal należy do najwyższych w kraju, że skutkuje to istotnym obniżeniem żywotności drzew. W lasach gospodarczych dostarczających, poza innymi pożytkami, także surowiec drzewny wykorzystywany w postaci różnorodnych wyrobów
w każdym domu, proces naturalnego obumierania drzewostanu musimy wyprzedzić poprzez wycięcie i zagospodarowanie uzyskanego drewna.

  Leśniczy Czesław Greń dodaje: - W miejsce usuniętych drzew w przyszłym roku prowadzone będą nasadzenia młodego pokolenia lasu. Pozostawione stare dęby i buki stanowić będą osłonę dla młodego pokolenia, a w przyszłości wykształci się tu piękny wielogatunkowy drzewostan.

Dodajmy, że obecnie prowadzone prace mogą potrwać jeszcze do około trzech miesięcy, i w tym czasie, z oczywistych względów = głównie bezpieczeństwa -  obowiązywać będą ograniczenia w poruszaniu się w tej części lasu.

Warto również dodać że podobne prace prowadzone są w wielu miejscach na terenie Nadleśnictwa Katowice.

Zdjęcie i oprac.: JERZY MACHURA

 

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów