Ekipa do zadań specjalnych

W dniu 17 września 2018 r. przeprowadzono wspólną akcję pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Nadleśnictwa Katowice usuwania z terenu Rezerwatu Las Murckowski  gatunków niepożądanych z rodzaju  rdestowiec. Ze strony RDOŚ w usuwaniu rdestowca uczestniczyli pracownicy Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000: Adam Jurzykowski, Katarzyna Kociuba-Sitek i Iwona Dyc, a ze strony Nadleśnictwa Artur Sosiński, Marek Bartosz, Barbara Niebrzydowska, Tomasz Kołodziej i Henryk Szerszeń. Wspólnie realizowano zadanie ochronne dla rezerwatu ograniczając zagrożenia wynikające z silnej ekspansji inwazyjnego obcego gatunku. Rdestowiec  uważany jest za gatunek niepożądany w środowisku naturalnym, gdyż wypiera rodzime gatunki, zalecane jest usuwanie go przed okresem kwitnienia i późniejsze niszczenie mechaniczne (łatwo odrasta). Bezwzględnie powinien być usuwany z obszarów chronionych.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów