Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i choinek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż trzynastu gatunków drewna wielowymiarowego, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 1 kwietnia 2018 r. znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.

POUCZENIE
Zgodnie z treścią § 57 ust. 4 Zarządzenia  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 46 z dnia 24 października 2016r. znak spr.ZM.800.2.2016 surowiec drzewny nabyty w ramach sprzedaży detalicznej powinien być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby własne nabywcy, a nie przeznaczony na cele handlowe.

Sprzedaż choinek

Sprzedaż choinek odbywa się w leśniczówkach. Adresy znajdą Państwo w zakładce kontakt.