Kontakty Kontakty

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Katowice
PGL LP Nadleśnictwo Katowice
+48 32 25 25 141
+48 32 25 26 733

ul. Kijowska 37b

40-754 Katowice

 

Godziny urzędowania n/jednostki:
 

Od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30
 

Kasa czynna w godz. 8.00-14.00

Nadleśniczy
Andrzej Stoces
+48 32 25 25 141
Zastępca Nadleśniczego
Bolesław Bobrzyk
+48 32 25 25 141
Główna Księgowa
Danuta Heppa
+48 32 25 25 141
Sekretarz
Jolanta Spanowska
+48 32 25 25 141

Dział Gospodarki Leśnej

Barbara Niebrzydowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *332
Bartosz Kryk
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *334
Łukasz Słuchocki
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *333
Alicja Słuchocka
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. szkód górniczych i lasów niepaństwowych
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *335

Dział Finansowo-Księgowy

Gabriela Morawiec
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *614
Krzysztof Michalski
Księgowy i Administrator SILP
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *612
Małgorzata Leśniak
St. ksiegowa
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *613
Elżbieta Grzelak
St. ksiegowa
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *600
Magdalena Grajner
Księgowy
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *615

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kamila Sokołowska
Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *672
Dawid Leńczuk
Referent ds. administracji i edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. * 673
Maciej Grabowski
Specjalista ds. administracji i edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. * 674
Marta Hejno
Instruktor techniczny ds. edukacji przyrodniczo-leśnej i administracji
Tel.: +48 32 25 25 141

Inżynierowie Nadzoru

Grzegorz Skurczak
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 32 25 25 141 w. *218, +48 601-892-579
Kazimierz Michalski
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 32 25 25 141 w. *219, +48 603 592 062

Straż Leśna

Krzysztof Blajer
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *201 , +48 601-445-156
Tomasz Kurek
Strażnik leśny
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *202 , +48 605-591-138
Krzysztof Kulikowski
Strażnik leśny
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *201 , +48 605-100-227

Leśne Pogotowie

Jacek Wąsiński
Podleśniczy
Tel.: +48 605-100-179