Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która zgodnie z “Ustawą o ochronie przyrody” obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

 Zaliczamy do nich sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, grupy drzew, aleje, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe i inne. a)pomniki przyrody istniejące Na terenie Nadleśnictwa Katowice znajduje się 7 pomników przyrody. Są to wiekowe buki (4 szt.), oraz jesion wyniosły, klon zwyczajny, dąb szypułkowy (po 1 szt.) o nieprzeciętnych wymiarach. Obwody pni tych wiekowych drzew często przekraczają 300 cm.