Aktualności

Mieszkańcy katowickiego osiedla z zaciekawieniem, ale i pewnym niepokojem, pytają:

Wydarzenia

- Dokarmianie zawsze powinno pozostać dokarmianiem a nie karmieniem zwierząt leśnych. W lesie pomimo zimy jest wystarczająca baza pokarmowa, dziko żyjące zwierzęta przystosowane są do okresowej zmiany swojego menu.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż trzynastu gatunków drewna wielowymiarowego, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.