Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Katowice "Zasłużony dla miasta Katowice"

W dniu urodzin Katowic 11 września br. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Katowice nadano uchwałą nr XLVI/867/17 Nadleśnictwu Katowice tytuł „Zasłużony dla miasta Katowice”. Władze miasta doceniły wysiłek leśników kształtujących stan lasów,  które stanowią nieodłączny element miasta Katowice.  Wypowiedziano wiele ciepłych słów o pracy wielu pokoleń leśników prowadzących przebudowy drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Katowice, które zaowocowały przemianami. Obecnie nasze lasy są bogatsze gatunkowo - z dużym udziałem drzew liściastych.

 

Dla zainteresowanych link do youtoube z przebiegiem XLVI Uroczystej Sesji Rady Miasta Katowice

https://www.youtube.com/watch?v=BOUFohWHHfA