Obiekty edukacyjne

W dniu inauguracji roku akademickiego 2015/2016, tj. 7 października 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach otwarto ścieżkę drzew polskich „UniEKO". Ścieżkę tworzy pięć gatunków polskich drzew iglastych oraz jeden gatunek drzewa liściastego. Oświetlana jest lampami typu LED zasilanymi panelami solarnymi, zlokalizowanymi na pylonach informacyjnych wzdłuż ścieżki.