Wydawca treści Wydawca treści

„Dolina Rzeki Jamny”

„Dolina Rzeki Jamny”

„Dolina Rzeki Jamny” zajmująca obszar na terenie miasta Mikołów. Obejmuje grunty leśnictwa Zadole obrębu Panewnik część oddziałów 78, 86, 94, 95, 95A, 102 o powierzchni 23,98ha.

Utworzony został Uchwałą nr LVIII/848/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z 20.08.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 68/02, poz. 2462) w celu ochrony wyjątkowych i cennych fragmentów krajobrazu naturalnego. Jest to teren o wysokich walorach krajobrazowych; wijący się, kręty potok płynie głęboką doliną, w której występują dobrze zachowane płaty łęgu olszowo-jesionowego i kilkanaście gatunków roślin chronionych lub rzadkich na terenie województwa, a wśród nich: wawrzynek wilcze łyko, skrzyp olbrzymi, widłak goździsty.